Presenze OFMConv

ŁÓDŹ
[KRASICKIEGO]

Polonia [Polska] – prov. Polonia-Varsavia – [FEMO]
Convento: B.V.M. Regina degli Angeli | arcidioc.: Łódź
parrocchia
Klasztor pw. Matki Bożej Królowej Aniołów
ul. Krasickiego 2a | 93-015 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.640.2776; tel.: [+48] 42.689.3113
rzgowska@gmail.com
www.rzgowska.franciszkanie.pl

ŁÓDŹ
[KRECIA]

Polonia [Polska] – prov. Polonia-Varsavia – [FEMO]
Convento: Immacolata Concezione della B.V.M. | arcidioc.: Łódź
pastorale in oratorio
Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Krecia 37 | 91-510 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.659.4832
krecia37@gmail.com
www.krecia.franciszkanie-warszawa.pl; www.krecia37.franciszkanie.pl

ŁÓDŹ
[ŁAGIEWNIKI – WSD]

Polonia [Polska] – prov. Polonia-Varsavia – [FEMO]
Convento: S. Bonaventura Dottore Serafico | arcidioc.: Łódź
postnoviziato (seminario maggiore – filosofia, teologia)
Klasztor pw. św. Bonawentury
ul. Okólna 185 | 91-520 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.616.1600 (seminarium); tel.: [+48] 42.616.1644; fax: [+48] 42.659.0303
rektor@seminariumfranciszkanskie.pl
www.seminariumfranciszkanskie.pl

ŁÓDŹ
[ŁAGIEWNIKI]

Polonia [Polska] – prov. Polonia-Varsavia – [FEMO]
Convento: S. Antonio di Padova | arcidioc.: Łódź
parrocchia, santuario
Klasztor pw. św. Antoniego Padewskiego
ul. Okólna 185 | 91-520 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.659.0202
lagiewniki@franciszkanie.pl
www.lagiewniki.franciszkanie.pl

ŁÓDŹ
[M. KOLBE]

Polonia [Polska] – prov. Polonia-Varsavia – [FEMO]
Convento: S. Massimiliano M. Kolbe | arcidioc.: Łódź
parrocchia
Klasztor pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
Skwer św. Maksymiliana M. Kolbego 1 | 93-279 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.648.9583
lodzdabrowa@franciszkanie.pl
www.archidiecezja.lodz.pl/dabrowa