Presenze OFMConv

Việt Nam

ITA: Vietnam | POL: Wietnam | ENG: Vietnam | ESP: Vietnam

Federazione | Federacja
Federation | Federación

Delegazione provinciale in Vietnam
della Provincia di San Giuseppe da Copertino in U.S.A. [SJC]

Delegatura prowincjalna w Wietnamie
Prowincji św. Józefa z Kupertynu w USA [SJC]

Provincial Delegation in Vietnam
of the Province of St. Joseph of Cupertino in the USA [SJC]

Delegación provincial in Vietnam
de la Provincia de San José de Cupertino en los EEUU [SJC]

GOVERNO | ZARZĄD
OFFICE | GOBIERNO

Delegato provinciale | Delegat prowincjalny | Provincial Delegate | Delegado provincial
Joseph Luke

INDIRIZZO | ADRES
ADDRESS | DIRECCIÓN 

The Annunciation of the B.V.M. Friary
19E Ho Van Tang
Ap Dinh, Xa Tan Phu Trung
HỒ CHÍ MINH [CỦ CHI], Vietnam
Tel. [+84/28] 3796.2704
frvanvu@yahoo.com

PRESENZE | PLACÓWKI
HOUSES | CASAS 

Vietnam | Wietnam | Vietnam | Vietnam

HỒ CHÍ MINH [CỦ CHI]
Convento
The Annunciation of the B.V.M. Friary
19E Hồ Văn Tắng, Ấp Đình Xã Tân Phú Trung | Hồ Chí Minh [Củ Chi, TP], VIET NAM
tel.: [+84] 28.3796.2704

Văn Môn Leprosary
Nhà Thờ Đông Thọ, Văn Môn, Vũ Vân, Huyện Vũ Thư | Thái Bình, VIET NAM
tel.: [+84] 936.711.602

HỒ CHÍ MINH [TỈNH BÌNH DƯƠNG]
Convento
St. Anthony Friary
7B/1 KP Bình Đường 3, P. An Bình, Thị Xã Dĩ An | Hồ Chí Minh, VIET NAM
tel.: [+84] 08.389.777.32