Presenze OFMConv

Polska

ITA: Polonia | POL: Polska | ENG: Poland | ESP: Polonia

Federazione | Federacja
Federation | Federación

Provincia di San Massimiliano M. Kolbe in Polonia (Danzica)
Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce (Gdańsk)
Province of St. Maximilian M. Kolbe in Poland (Gdansk)
Provincia de San Maximiliano Mª Kolbe en Polonia (Gdansk)

GOVERNO | ZARZĄD
OFFICE | GOBIERNO

Ministro provinciale | Minister prowincjalny | Minister Provincial | Ministro provincial
Wojciech KULIG

Vicario provinciale | Wikariusz prowincjalny | Vicar Provincial | Vicario provincial

Robert WOŁYNIEC

Segretario provinciale | Sekretarz prowincjalny | Provincial Secretary | Vicario provincial

Piotr MATUSZAK

INDIRIZZO | ADRES
ADDRESS | DIRECCIÓN 

Kuria Prowincjalna Franciszkanów
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 GDAŃSK, Polska
Tel. [+48/58] 301.8525
Fax [+48/58] 301.0752
kuria@franciszkanie.gdansk.pl
www.franciszkanie.gdansk.pl

PRESENZE | PLACÓWKI
HOUSES | CASAS 

Polonia | Polska | Poland | Polonia

DARŁÓWKO
Convento
Klasztor pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Gdyńska 3 | 76-153 Darłówko, POLSKA
tel.: [+48] 94.314.3272
darlowko@franciszkanie.gdansk.pl
www.darlowko.franciszkanie.pl

DARŁOWO
Convento
Klasztor pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
ul. Franciszkańska 4 | 76-150 Darłowo, POLSKA
tel.: [+48] 94.314.2012
darlowo@franciszkanie.gdansk.pl
www.darlowo.franciszkanie.pl

DOBRA
Convento
Klasztor pw. Matki Bożej Królowej Świata
ul. Klasztorna 1 | 72-003 Dobra, POLSKA
tel.: [+48] 94.311.3450
dobra@franciszkanie.gdansk.pl
www.dobra.franciszkanie.pl

ELBLĄG
Convento
Klasztor pw. św. Pawła Apostoła
ul. Obrońców Pokoju 10 | 82-300 Elbląg, POLSKA
tel.: [+48] 55.235.6263
elblag@franciszkanie.gdansk.pl
www.elblag.franciszkanie.pl

GDAŃSK
Convento, sede provinciale
Klasztor pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Św. Trójcy 4 | 80-822 Gdańsk, POLSKA
tel.: [+48] 58.301.8525; fax: [+48] 58.301.0752
kuria@franciszkanie.gdansk.pl
www.franciszkanie.gdansk.pl

Casa filiale
Wspólnota „Domu św. Maksymiliana”
ul. Św. Trójcy 4 | 80-822 Gdańsk, POLSKA
tel.: [+48] 58.301.5721
biuro@dmk.pl
www.dmk.pl

GDAŃSK
Convento
Klasztor pw. Świętej Trójcy
ul. Św. Trójcy 4 | 80-822 Gdańsk, POLSKA
tel.: [+48] 58.320.7980
gdansk@franciszkanie.gdansk.pl
www.gdansk.franciszkanie.pl

GDYNIA
Convento
Klasztor pw. św. Antoniego z Padwy
ul. Ujejskiego 40 | 81-426 Gdynia, POLSKA
tel.: [+48] 58.622.0238
gdynia@franciszkanie.gdansk.pl
www.gdynia.franciszkanie.pl

GNIEZNO
Convento
Klasztor pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Franciszkańska 12 | 62-200 Gniezno, POLSKA
tel.: [+48] 61.424.1927
gniezno@zakon.nazwa.pl
www.franciszkanie.gniezno.pl

Postulat Franciszkanów
ul. Franciszkańska 12 | 62-200 Gniezno, POLSKA
tel.: [+48]61.425.8539
postulat@franciszkanie.gdansk.pl
www.postulatfranciszkanski.pl

Biblioteka Prowincjalna
ul. Franciszkańska 12 | 62-200 Gniezno, POLSKA
www.library.franciszkanie.pl

INOWROCŁAW
Residenza
Franciszkanie
ul. T. Kościuszki 3 | 88-100 Inowrocław, POLSKA
tel.: [+48] 52.357.5781
inowroclaw@franciszkanie.gdansk.pl

KOŁOBRZEG
Convento
Klasztor pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
ul. Jedności Narodowej 68 | 78-100 Kołobrzeg, POLSKA
tel.: [+48] 94.351.7083
kolobrzeg@zakon.nazwa.pl
www.franciszkanie.kolobrzeg.eu

KOSZALIN
Convento
Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Franciszkańska 1 | 75-247 Koszalin, POLSKA
tel.: [+48] 94.348.0292
koszalin@franciszkanie.gdansk.pl
www.koszalinfranciszkanie.pl

KWIDZYN
Convento
Klasztor pw. św. Jana Ewangelisty
ul. Józefa Piłsudskiego 47 | 82-500 Kwidzyn, POLSKA
tel.: [+48] 55.279.3810
kwidzyn@franciszkanie.gdansk.pl
www.kwidzyn.franciszkanie.pl

LĘBORK
Convento
Klasztor pw. św. Jakuba Apostoła
ul. Basztowa 8 | 84-300 Lębork, POLSKA
tel.: [+48] 59.862.2244
lebork@franciszkanie.gdansk.pl
www.lebork.franciszkanie.pl

LUBLIN
Residenza
Dom studiów OFMConv
ul. Wieniawska 6/44 | 20-071 Lublin, POLSKA

OLSZTYN
Convento
Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Dworcowa 1b | 10-413 Olsztyn, POLSKA
tel.: [+48] 89.534.6404
olsztyn@franciszkanie.gdansk.pl
www.maksymilian.olsztyn.pl

OSTRÓDA
Convento
Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Franciszkańska 1 | 14-100 Ostróda, POLSKA
tel.: [+48] 89.646.6542
ostroda@franciszkanie.gdansk.pl
www.franciszekostroda.pl

POLANÓW
Residenza
Pustelnia na Górze Polanowskiej
ul. Smugi 2 | 76-010 Polanów, POLSKA
tel.: [+48] 88.207.8278

POZNAŃ
Convento
Klasztor pw. św. Antoniego z Padwy
ul. Franciszkańska 2 | 61-768 Poznań, POLSKA
tel.: [+48] 61.852.3637
poznan@franciszkanie.gdansk.pl
www.poznan.franciszkanie.pl