Presenze OFMConv

Polska

ITA: Polonia | POL: Polska | ENG: Poland | ESP: Polonia

Federazione | Federacja
Federation | Federación

Provincia della Madre di Dio Immacolata in Polonia (Varsavia)
Prowincja Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa)
Province of the Immaculate Mother of God in Poland (Warsaw)
Provincia de la Inmaculada Madre de Dios en Polonia (Varsovia)

GOVERNO | ZARZĄD
OFFICE | GOBIERNO

Ministro provinciale | Minister prowincjalny | Minister Provincial | Ministro provincial
Piotr ŻURKIEWICZ

Vicario provinciale | Wikariusz prowincjalny | Vicar Provincial | Vicario provincial

Wiesław CHABROS

Segretario provinciale | Sekretarz prowincjalny | Provincial Secretary | Vicario provincial

Jan OLSZEWSKI

INDIRIZZO | ADRES
ADDRESS | DIRECCIÓN 

Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów
ul. Zakroczymska 1
00-225 WARSZAWA, Polska
Tel. [+48/22] 831.7198
Fax [+48/22] 635.0915
warszawa@prowincja.org
www.franciszkanie-warszawa.pl

PRESENZE | PLACÓWKI
HOUSES | CASAS 

Polonia | Polska | Poland | Polonia

KALISZ
Convento
Klasztor pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
ul. Sukiennicza 7 | 62-800 Kalisz, POLSKA
tel.: [+48] 62.757.3874; tel.: [+48] 62.767.7320
kalisz@franciszkanie.pl
www.kalisz.franciszkanie.pl

ŁÓDŹ [KRASICKIEGO]
Convento
Klasztor pw. Matki Bożej Królowej Aniołów
ul. Krasickiego 2a | 93-015 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.640.2776; tel.: [+48] 42.689.3113
rzgowska@gmail.com
www.rzgowska.franciszkanie.pl

ŁÓDŹ [KRECIA]
Convento
Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Krecia 37 | 91-510 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.659.4832
krecia37@gmail.com
www.krecia.franciszkanie-warszawa.pl; www.krecia37.franciszkanie.pl

ŁÓDŹ [ŁAGIEWNIKI – WSD]
Convento
Klasztor pw. św. Bonawentury
ul. Okólna 185 | 91-520 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.616.1600 (seminarium); tel.: [+48] 42.616.1644; fax: [+48] 42.659.0303
rektor@seminariumfranciszkanskie.pl
www.seminariumfranciszkanskie.pl

ŁÓDŹ [ŁAGIEWNIKI]
Convento
Klasztor pw. św. Antoniego Padewskiego
ul. Okólna 185 | 91-520 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.659.0202
lagiewniki@franciszkanie.pl
www.lagiewniki.franciszkanie.pl

ŁÓDŹ [M. KOLBE]
Convento
Klasztor pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
Skwer św. Maksymiliana M. Kolbego 1 | 93-279 Łódź, POLSKA
tel.: [+48] 42.648.9583
lodzdabrowa@franciszkanie.pl
www.archidiecezja.lodz.pl/dabrowa

LUBLIN
Convento
Klasztor pw. św. Antoniego Padewskiego
ul. Pszenna 9 | 20-617 Lublin, POLSKA
tel.: [+48] 81.525.6435
lublin@franciszkanie-warszawa.pl
www.pszenna.franciszkanie-warszawa.pl

MIEDNIEWICE
Convento
Klasztor pw. Nawiedzenia NMP
Miedniewice | 96-315 Wiskitki, POLSKA
tel.: [+48] 46.856.9320
miedniewice@gmail.com
www.miedniewice.franciszkanie.pl

NIEPOKALANÓW
Convento
Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Niepokalanów | 96-515 Teresin, POLSKA
tel.: [+48] 46.864.2222; fax: [+48] 46.864.2214
klasztor@niepokalanow.pl
www.niepokalanow.pl

Wydawnictwo Niepokalanów
Niepokalanów | 96-515 Teresin, POLSKA
tel.: [+48] 46.864.2208; fax: [+48] 46.861.3759
wydawnictwo@niepokalanow.pl
www.wydawnictwo.niepokalanow.pl

Czasopismo „Rycerz Niepokalanej”
Niepokalanów | 96-515 Teresin, POLSKA
tel./fax: [+48]46.864.2352
redakcja@rycerzniepokalanej.pl
www.rycerzniepokalanej.pl

Instytut Maryjno-Misyjny „Kolbianum”
Niepokalanów | 96-515 Teresin, POLSKA
tel.: [+48]46.861.3035; fax: [+48]46.861.4199
kolbianum@gmail.com
www.kolbianum.franciszkanie.pl

NIEPOKALANÓW-LASEK
Convento
Siedziba Zarządu Generalnego Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce
ul. Teresińska 32 | 96-515 Teresin, POLSKA
tel./fax: [+48] 46.861.3859; tel.: [+48] 46.864.4206 (MI)
lasek@maryjni.pl
www.lasek.niepokalanow.pl

NIEPOKALANÓW-RADIO
Convento
Klasztor pw. Błogosławionych Męczenników z Niepokalanowa
Paprotnia, ul. Kolbego 5 | 96-515 Teresin, POLSKA
tel./fax: [+48] 22.473.0560; tel.: [+48] 22.473.0561
kontakt@radioniepokalanow.pl
www.radioniepokalanow.pl

RADZIEJÓW
Convento
Klasztor pw. Znalezienia Krzyża Świętego
ul. Franciszkańska 4 | 88-200 Radziejów, POLSKA
tel.: [+48] 54.285.5419; fax: [+48] 54.285.5416
radziejow@ofmconv.opoka.org.pl
www.franciszkanie-radziejow.pl

SIEDLCE
Convento
Klasztor pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Kazimierzowska 128 | 08-110 Siedlce, POLSKA
tel.: [+48] 25.644.0522
franciszkanie.siedlce@wp.pl
www.siedlce.franciszkanie.pl

SKARŻYSKO-KAMIENNA
Convento
Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Rynek 64 | 26-110 Skarżysko-Kamienna, POLSKA
tel.: [+48] 41.251.3595
skarzysko@franciszkanie-warszawa.pl
www.franciszkanieskarzysko.pl

SMARDZEWICE
Convento
Klasztor pw. św. Anny
ul. Główna 11 | 97-213 Smardzewice, POLSKA
tel.: [+48] 44.710.8611; tel./fax: [+48] 44.710.8531 (noviziato)
smardzewice@franciszkanie.pl
www.smardzewice.franciszkanie.pl

Nowicjat Franciszkanów
ul. Główna 11 | 97-213 Smardzewice, POLSKA
tel./fax: [+48]44.710.8531
nowicjat.smardzewice@gmail.com

STOCZEK
Convento
Klasztor pw. św. Antoniego
Stoczek 133 | 21-306 Czemierniki, POLSKA
tel.: [+48] 83.351.5022; fax: [+48] 83.351.5012
stoczek@franciszkanie-warszawa.pl

SUWAŁKI
Convento
Klasztor pw. Matki Bożej Królowej Aniołów
ul. 11 Listopada 6 | 16-400 Suwałki, POLSKA
tel.: [+48] 87.567.7739; fax: [+48] 87.567.3846
suwalki@franciszkanie.pl
www.suwalki.franciszkanie.pl

WARSZAWA
Convento, sede provinciale
Klasztor pw. Stygmatów św. Franciszka
ul. Zakroczymska 1 | 00-225 Warszawa, POLSKA
tel.: [+48] 22.831.7198; fax: [+48] 22.635.0915 (curia); tel./fax: [+48] 22.831.2031 (convento)
warszawa@prowincja.org (curia); stygmatyfranciszka@franciszkanie.pl
www.franciszkanie-warszawa.pl (curia); www.warszawa.franciszkanie.pl

WYSZOGRÓD
Convento
Klasztor pw. Matki Bożej Królowej Aniołów
ul. Klasztorna 18 | 09-450 Wyszogród, POLSKA
tel./fax: [+48] 24.231.1016
klasztorwyszogrod@wp.pl; wyszogrod@franciszkanie.pl
www.wyszogrod.franciszkanie.pl

ZAMOŚĆ
Convento
Klasztor pw. Zwiastowania Pańskiego
ul. Kościuszki 1a | 22-400 Zamość, POLSKA
tel./fax: [+48] 84.627.0944
zamosc.fra@franciszkanie.pl
www.zamosc.franciszkanie.pl