Presenze OFMConv

Polska

ITA: Polonia | POL: Polska | ENG: Poland | ESP: Polonia

Federazione | Federacja
Federation | Federación

Provincia di Sant’Antonio e del Beato Giacomo degli Strepa in Polonia (Cracovia)
Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków)
Province of St. Anthony and Bl. James of Strepar in Poland (Cracow)
Provincia de San Antonio y del Bto. Jacobo de Estrepa en Polonia (Cracovia)

GOVERNO | ZARZĄD
OFFICE | GOBIERNO

Ministro provinciale | Minister prowincjalny | Minister Provincial | Ministro provincial
Mariusz KOZIOŁ

Vicario provinciale | Wikariusz prowincjalny | Vicar Provincial | Vicario provincial

Marcin DRĄG

Segretario provinciale | Sekretarz prowincjalny | Provincial Secretary | Vicario provincial

Marian MICHASIÓW

INDIRIZZO | ADRES
ADDRESS | DIRECCIÓN 

Klasztor św. Antoniego Padewskiego
ul. Żółkiewskiego 14
31-539 KRAKÓW, Polska
Tel. [+48/12] 42.86.280
Fax [+48/12] 42.86.295
sekretariat.krakow@franciszkanie.pl
www.franciszkanie.pl

PRESENZE | PLACÓWKI
HOUSES | CASAS 

Polonia | Polska | Poland | Polonia

CHĘCINY
Convento
Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Franciszkańska 10 | 26-060 Chęciny, POLSKA
tel./fax: [+48] 41.315.1069
checiny@franciszkanie.pl
www.franciszkanie.checiny.pl

Centrum „San Damiano”
ul. Franciszkańska 10 | 26-060 Chęciny, POLSKA
tel.: [+48]41.315.1140
terapia@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl

Hostel dla uzależnionych od alkoholu „Wspólnota”
ul. 11 listopada 15 | 28-230 Połaniec, POLSKA
tel./fax: [+48] 15.865.0738
hostel.polaniec@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl

DĄBROWA GÓRNICZA
Convento
Klasztor pw. Narodzenia NMP i św. Antoniego Padewskiego
ul. Kościelna 20 | 41-306 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg, POLSKA
tel.: [+48] 32.261.7670; fax: [+48] 32.260.4070
dabrowag@franciszkanie.pl
www.dabrowa.franciszkanie.pl

GŁOGÓWEK
Convento
Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Klasztorna 3 | 48-250 Głogówek, POLSKA
tel.: [+48] 77.438.0020; fax: [+48] 77.437.3356
glogowek@franciszkanie.pl
www.glogowek.franciszkanie.pl

Prenowicjat Franciszkanów
ul. Klasztorna 3 | 48-250 Głogówek, POLSKA
tel.: [+48]77.438.0100; fax: [+48]77.437.3356
postulat.glogowek@franciszkanie.pl
www.prenowicjat.franciszkanie.pl

GŁOWIENKA
Convento
Klasztor pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Franciszkańska 39 | 38-455 Głowienka, POLSKA
tel.: [+48] 13.421.9720
glowienka@franciszkanie.pl
www.glowienka.franciszkanie.pl

HARMĘŻE
Convento
Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Harmęże, ul. Franciszkańska 12 | 32-600 Oświęcim, POLSKA
tel.: [+48] 33.843.0711; fax: [+48] 33.843.4735
harmeze@franciszkanie.pl
www.harmeze.franciszkanie.pl

HORYNIEC ZDRÓJ
Convento
Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. M. Konopnickiej 2 | 37-620 Horyniec Zdrój, POLSKA
tel.: [+48] 16.631.3016
horyniec@franciszkanie.pl
www.franciszkanie.horyniec.net

JASŁO
Convento
Klasztor pw. św. Antoniego z Padwy
ul. Szopena 1 | 38-200 Jasło, POLSKA
tel.: [+48] 13.446.3491; fax: [+48] 13.448.1115
jaslo@franciszkanie.pl
www.franciszkaniejaslo.pl

KALWARIA PACŁAWSKA
Convento
Klasztor pw. Znalezienia Krzyża Świętego
Kalwaria Pacławska, 40 | 37-743 Kalwaria Pacławska, POLSKA
tel.: [+48] 16.671.9544; fax: [+48] 16.671.9553
sanktuarium@kalwariapaclawska.pl
www.kalwariapaclawska.pl

Nowicjat Franciszkanów
Kalwaria Pacławska 40 | 37-743 Kalwaria Pacławska, POLSKA
tel.: [+48]16.671.9545
nowicjat.kalwaria@franciszkanie.pl
www.nowicjat-kalwaria.franciszkanie.pl

KOWARY
Convento
Klasztor pw. Imienia NMP
pl. Franciszkański 1 | 58-530 Kowary, POLSKA
tel.: [+48] 75.718.2350
kowary@franciszkanie.pl
www.kowary.franciszkanie.pl

KRAKÓW
Convento
Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu
pl. Wszystkich Świętych 5 | 31-004 Kraków, POLSKA
tel./fax: [+48] 12.422.5376
bazylika@franciszkanska.pl
www.franciszkanska.pl

WSD im. św. Maksymiliana M. Kolbego, Juniorat
ul. Franciszkańska 4 | 31-004 Kraków, POLSKA
tel.: [+48] 12.422.7115
wsdofmconv@franciszkanie.pl
www.franciszkanska4.pl

Instytut Studiów Franciszkańskich
ul. Franciszkańska 4 | 31-004 Kraków, POLSKA
tel.: [+48] 12.422.1273
sekretariat@isf.edu.pl

Ośrodek Studiów Franciszkańskich
ul. Franciszkańska 4 | 31-004 Kraków, POLSKA

Centrum Franciszkańskie „San Damiano”.
ul. Franciszkańska 4 | 31-004 Kraków, POLSKA
tel.: [+48] 725.160.800
powolanie@franciszek.pl
www.franciszek.pl

KRAKÓW
Convento, sede provinciale
Klasztor pw. św. Antoniego Padewskiego
ul. Żółkiewskiego 14 | 31-539 Kraków, POLSKA
tel.: [+48] 12.428.6280; fax: [+48] 12.428.6295 |
sekretariat.krakow@franciszkanie.pl
www.franciszkanie.pl

Fundacja „Brat Słońce”
ul. Żółkiewskiego 14 | 31-539 Kraków, POLSKA
tel./fax: [+48] 12.423.1898
biuro@bratslonce.pl
www.bratslonce.pl

Wydawnictwo „Bratni Zew”
ul. Grodzka 54 | 31-044 Kraków, POLSKA
tel.: [+48] 12.428.3240; fax: [+48] 12.428.3241
ksiegarnia@bratnizew.pl
www.bratnizew.pl

KROSNO
Convento
Klasztor pw. Nawiedzenia NMP
ul. Franciszkańska 5 | 38-400 Krosno, POLSKA
tel./fax: [+48] 13.436.8088
krosno@franciszkanie.pl
www.krosno.franciszkanie.pl

LEGNICA
Convento
Klasztor pw. św. Jana Chrzciciela
ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 | 59-220 Legnica 2, POLSKA
tel.: [+48] 76.724.4177
legnica@franciszkanie.pl
www.legnica.franciszkanie.pl

Zespół Szkół im. św. Franciszka z Asyżu
ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1 | 59-220 Legnica, POLSKA
tel.: [+48]76.724.4214; fax: [+48]76.724.4200 |
klo-legnica@franciszkanie.pl; gimnazjum-legnica@franciszkanie.pl
www.klo.franciszkanie.pl

LUBLIN
Convento
Klasztor pw. bł. Jana Dunsa Szkota
ul. Parysa 40 | 20-712 Lublin, POLSKA
tel./fax: [+48] 81.526.7560
jdszkot@franciszkanie.pl
www.lublin.franciszkanie.pl

LUBOMIERZ
Convento
Klasztor pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
34-736 Lubomierz k/Limanowej, POLSKA
tel.: [+48] 18.331.5263
lubomierz@franciszkanie.pl
www.lubomierz.franciszkanie.pl

LWÓWEK ŚLĄSKI
Convento
Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Szkolna 1 | 59-600 Lwówek Śląski, POLSKA
tel.: [+48] 75.782.5684
lwowek@franciszkanie.pl
www.lwowek.franciszkanie.pl

PIEŃSK
Convento
Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Hutnicza 37 | 59-930 Pieńsk, POLSKA
tel.: [+48] 75.778.5905
piensk@franciszkanie.pl
www.franciszkanie-piensk.home.pl

POŁANIEC
Casa filiale
Hostel dla uzależnionych od alkoholu „Wspólnota”
ul. 11 listopada 15 | 28-230 Połaniec, POLSKA
tel./fax: [+48] 15.865.0738
hostel.polaniec@franciszkanie.pl
www.terapia.franciszkanie.pl

PRZEMYŚL
Convento
Klasztor pw. św. Marii Magdaleny
ul. Franciszkańska 2a | 37-700 Przemyśl, POLSKA
tel.: [+48] 16.678.2460; fax: [+48] 16.676.7117
przemysl@franciszkanie.pl
www.przemysl.franciszkanie.pl

RADOMSKO
Convento
Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Narutowicza 3 | 97-500 Radomsko, POLSKA
tel.: [+48] 44.683.2122
radomsko@franciszkanie.pl
www.radomsko.franciszkanie.pl

RYCHWAŁD
Convento
Klasztor pw. św. Mikołaja Biskupa
Rychwałd, ul. Franciszkańska 1 | 34-322 Gilowice k/Żywca, POLSKA
tel./fax: [+48] 33.862.3616
rychwald@franciszkanie.pl
www.rychwald.franciszkanie.pl

Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny
ul. Franciszkańska 10 | 34-322 Gilowice k/Żywca, POLSKA
tel. [+48] 33.862.2149
fdfe@franciszkanie.pl
www.fdfe.franciszkanie.pl

SANOK
Convento
Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Franciszkańska 7 | 38-500 Sanok, POLSKA
tel./fax: [+48] 13.463.2352
sanok@franciszkanie.pl
www.franciszkanie.esanok.pl

SZKLARSKA PORĘBA
Convento
Klasztor pw. Bożego Ciała
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 | 58-580 Szklarska Poręba, POLSKA
tel.: [+48] 75.717.2282
szklarska@franciszkanie.pl
www.szklarska.franciszkanie.pl

WROCŁAW
Convento
Klasztor pw. św. Karola Boromeusza
ul. Krucza 58 | 53-411 Wrocław, POLSKA
tel.: [+48] 71.361.5265
parafia@boromeusz.wroc.pl
www.boromeusz.franciszkanie.pl

ZAKOPANE
Residenza
Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy „Kosówka”
ul. Strążyska 29 | 34-500 Zakopane, POLSKA
tel.: [+48] 527.460.756
www.kosowka.franciszkanie.pl

ZIELONA GÓRA
Convento
Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Kilińskiego 5 | 65-508 Zielona Góra, POLSKA
tel.: [+48] 68.412.4031
zielona@franciszkanie.pl
www.zielona.franciszkanie.pl

U.S.A. | USA | USA | EEUU

ALGONQUIN
Convento
St. Margaret Mary Friary
111 S. Hubbart Street | Algonquin; IL 60102, U.S.A.

ROCKFORD
Convento
St. Stanislaus Kostka Friary
201 Buckbee Street | Rockford; IL 61104-4703, U.S.A.