Presenze OFMConv

CEF

Centralis Europae Foederatio
Austria, Chorwacja, Dania, Holandia, Niemcy, Słowenia, Szwajcaria.

asystent generalny

Fr. Dominique Joseph MATHIEU

przewodniczący

Fr. Bernhardin M. SEITHER
minister prowincjalny – Niemcy

wiceprzewodniczący

Fr. Daniele BROCCA
kustosz prowincjalny – Austria i Szwajcaria

sekretarz

Fr. Konrad SCHLATTMANN
prowincja – Niemcy

Siedziba zarządu

Würzburg, DEUTSCHLAND
Minoritenkloster Hl. Kreuz